Một vài thành phần có trong hệ thống kho thông minh

Date: 24/09/2020

Việc sử dụng hệ thống kho thông minh đã liên tục được mở rộng. Hoạt động kho tự động có hiệu quả làm giảm chi phí lao động của nhà sản xuất và cải thiện sự hỗn loạn của quản lý kho, do đó làm giảm khó khăn quản lý của kho doanh nghiệp. Kho tự động là một dự án phức tạp bao gồm một số cơ sở và hệ thống quản lý, bao gồm cả phần kệ, là phần chính của kho tự động cho phép lưu trữ chuyên sâu. 
 
Kho thông minh

- Không gian lưu trữ của kệ ba chiều nhìn chung khá dày đặc, kệ ba chiều thường áp dụng cấu trúc của kệ chùm, để toàn bộ kho có thể ổn định hơn và có thể đảm bảo mở rộng chiều cao của kệ ba chiều và tốc độ truy cập có thể được cải thiện.

- Với khay lưu trữ là một loại thiết bị lưu trữ cho kho tự động để đạt được lưu trữ dày đặc. Các thông số kỹ thuật của pallet được sử dụng trong kho tự động thường được xác định bởi các kệ lập thể và quy tắc hàng hóa. Cách tiếp cận hàng hóa chủ yếu dựa trên pallet.

- Giàn xếp chồng và xe nâng: vì kho ba chiều tự động là một kệ ba chiều cao, bởi vì nó là một hệ thống điều khiển tự động, rất khó để một chiếc xe nâng nói chung có thể thích ứng hoàn toàn với hoạt động của kệ ba chiều. Các giàn theo dõi có thể được sử dụng kết hợp với kho tự động để hoạt động hiệu quả.

- Hệ thống băng tải tự động: Đường băng tải tự động được đặt trước kệ ba chiều, có thể kết nối hiệu quả các kệ ba chiều và có thể được sử dụng để truy cập hàng hóa. Do đó, hàng hóa được truy cập được gửi đến một nơi được chỉ định thông qua một đường băng tải tự động.

- Hệ thống kiểm soát quản lý thực sự là một phần mềm của kho tự động, quyết định việc tự động hóa, các xử lý thông minh và hoạt động không người lái của kho tự động.