Phân loại kho

Kho bãi hiện nay không chỉ là nơi để lưu giữ hàng hóa mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong hoạt động của các công ty logistics tại Việt Nam.

Kho bãi hiện nay không chỉ là nơi để lưu giữ hàng hóa mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong hoạt động của các công ty logistics tại Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và logistics là cả một quá trình phức tạp yêu cầu sự phối hợp giữa nhiều khâu với nhau. Một nhân viên logistics giỏi có thể chuyên môn hóa, tập trung kỹ năng của mình để hoạt động trong một khâu nhất định của logistics nhưng một nhà quản trị logistics cần phải có cái nhìn khái quát và hiểu biết rõ về tất cả các khâu.

Một kho bãi hiện đại, đáp ứng được nhu cầu vận tải logistics thường bao gồm các kho nhỏ như:
  • Kho nguyên vật liệu, phụ tùng: Cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
  • Kho thành phẩm: phân phối hàng hóa cho đầu ra.

Hệ thống các kho này phải đảm bảo thực hiện tốt những chức năng như:
  • Đảm bảo chất lượng hàng hóa được lưu trữ.
  • Hỗ trợ cho sản xuất, đáp ứng tốt khi có nhu cầu.
  • Gom hàng.
  • Tách hàng thành nhiều lô nhỏ hơn.