Intech Group Tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng

Hệ thống quản lý năng lượng kho hàng

 

Kho hàng và các trung tâm phân phối có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn bằng cách triển khai các hệ thống quản lý năng lượng: từ 5 đến 20% mà không cần đầu tư vốn đáng kể. Trong nhà kho thông minh, tất cả các thiết bị đều ở trạng thái tĩnh (không hoạt động) cho đến khi có lệnh đến, các lệnh này có thể xuất phát từ các cảm biến, bộ hẹn giờ (Timer) hoặc các trình điều khiển khác.
 

Hệ thống sẽ đảm bảo rằng thiết bị chỉ được sử dụng khi cần thiết, khách hàng có thể thấy được sự tiết kiệm từ:

 
  • Cải thiện hiệu quả hoạt động
  • Ít thời gian chết do các vấn đề về thiết bị không bị phát hiện
  • Vòng đời thiết bị tốt hơn
  • Giảm tiền điện

Nhà kho thông minh