Hệ thống phân loại tự động có thể cải thiện kho hàng của bạn

Date: 24/09/2020

Hệ thống phân loại tự động là điều kiện cần thiết cho các trung tâm phân phối tiên tiến, với hiệu quả phân loại rất cao, hệ thống có thể truyền tải và sắp xếp 6.000 ~ 12.000 gói mỗi giờ, chắc chắn, thiết bị phân loại tự động là yếu tố chính có thể cải thiện hiệu quả phân phối logistic. Hệ thống phân loại tự động được áp dụng rộng rãi trong các trung tâm phân phối và các nhà kho.

Hệ thống phân loại
 
Hệ thống phân loại tự động là thiết bị quan trọng, truyền tải và phân loại ngắn từ 40 ~ 50 mét, hoặc dài tới 150 ~ 200 mét, cần thiết bị phù hợp với hệ thống điều khiển cơ điện tử, mạng máy tính và hệ thống liên lạc. Hệ thống phân loại tự động không chỉ chiếm diện tích lớn mà còn cần xây dựng nhà kho cao tới 3 - 4 tầng và sở hữu tất cả các loại thiết bị vận chuyển như xe nâng, AGV để phù hợp với truyền tải tự động và phân loại.
 

Làm thế nào hệ thống phân loại tự động làm việc?

 

Trung tâm Logistic nhận tất cả các loại hàng hóa được vận chuyển từ hàng ngàn nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu hàng hóa, trung tâm hậu cần nhanh chóng phân loại tất cả hàng hóa theo loại hàng hóa, chủ sở hữu, thùng lưu trữ, địa chỉ giao hàng, sau đó vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm. Trong khi đó, khi nhà cung cấp và chủ hàng thông báo cho các trung tâm hậu cần gửi hàng theo hướng dẫn vận chuyển, hệ thống phân loại tự động sẽ tìm vị trí của hàng hóa từ hệ thống lưu trữ kệ trên tầng cao và sẽ vận chuyển hàng hóa khi cần thiết, và lấy số lượng hàng hóa từ các thùng lưu trữ khác nhau, và chuyển hàng hóa đến các khu vực kiểm đếm để thu thập, tải hàng hóa trên xe tải, và gửi hàng hóa cho khách hàng. 
 

Hệ thống phân loại thường bao gồm thiết bị điều khiển, thiết bị phân loại, thiết bị vận chuyển:

 

- Thiết bị điều khiển được sử dụng để phát hiện, nhận, xử lý tín hiệu sắp xếp theo tín hiệu được hướng dẫn bằng cách quét và nhập, sau đó để quyết định gói nào đi đến các vị trí sắp xếp có liên quan.

- Thiết bị truyền đạt chủ yếu bao gồm băng tải đai và băng tải con lăn, các chức năng chính là làm cho các gói để truyền tải trên các máy phân loại thông qua thiết bị kiểm soát phân loại theo tín hiệu. 

- Thiết bị phân loại sẽ sắp xếp tất cả các gói trên nó, theo thiết bị điều khiển, và phân loại hiệu quả và độ ổn định của thiết bị là rất quan trọng.

>>> Xem thêm: Giải pháp nhà kho