Logistics kho thông minh - ngành hậu cần phân phối

Date: 24/09/2020

Khu vực hậu cần phân phối là một nguồn cải thiện lợi nhuận quan trọng cho các doanh nghiệp khi xây dựng nhà kho thông minh. Nhiệm vụ chung của hậu cần là hiện thực hóa việc lưu trữ và vận chuyển vật liệu. Các hậu cần công nghiệp được quy định bởi kiểm soát đơn hàng, hàng tồn kho, vận chuyển, kiểm soát kho bãi, giải pháp vật liệu và kiểm soát bao bì. Điều này sẽ cho phép quá trình hậu cần theo kịp chuỗi cung ứng tổng thể, giúp giảm chi phí hậu cần, giảm thời gian giải quyết đơn hàng và giảm mức tồn kho tổng thể.
 

Băng tải trong kho hàng

Kho bãi đề cập đến sự di chuyển của vật liệu từ kho và sau đó được cấp lại, bao gồm quá trình hậu cần của việc lưu trữ vật liệu, kiểm tra, xếp chồng, lưu trữ và giao hàng. Quá trình nhập kho với các kỹ thuật kiểm soát vô cùng phức tạp, có lợi để đạt được các hoạt động chuyên sâu và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hậu cần kho bãi đang được nâng cấp thông minh để tự động hóa nhà kho. Với sự phát triển của ngành công nghiệp và kinh tế, nhu cầu hiện đại hóa của ngành kho bãi tiếp tục tăng cao. Theo thế giới, kho hậu cần được chia thành kho thủ công và kho cơ giới.

Kho thông minh sử dụng nhận dạng tần số, giao tiếp mạng và ứng dụng hệ thống thông tin để đạt được thông tin tự động, nhận dạng tự động, cảnh báo tự động và kỹ năng điều khiển thông minh, từ đó giảm chi phí lưu trữ, nâng cao hiệu quả lưu trữ và cải thiện kỹ năng kiểm soát lưu trữ thông minh.

>>> Đọc thêm bài viết: Ưu điểm của hệ thống phân loại hậu cần thông minh