Triển khai hệ thống kho thông minh

Date: 24/09/2020

Thực hiện một kho thông minh mới không dễ dàng như người ta tưởng. Nó đòi hỏi sự giúp đỡ chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong việc thiết lập một nhà kho hoàn toàn mới với các thiết bị và cảm biến thông minh. Mặc dù rất nhiều nền tảng là cần thiết để thực hiện hệ thống kho thông minh, các tiêu chí sau là vô cùng quan trọng:

- Tất cả các thiết bị và hệ thống phải có khả năng tích hợp và chia sẻ thông tin liên tục trên hệ sinh thái.
- Xây dựng một hệ thống IoT hỗ trợ như các thiết bị thông minh để đảm bảo chuyển đổi suôn sẻ từ hệ thống truyền thống sang hệ thống tiên tiến.
- Kiểm tra hệ thống IoT này để biết khả năng kết nối với tất cả các loại thiết bị và ứng dụng.
- Thiết lập quản lý và bảo mật thiết bị có hệ thống với các khả năng khác nhau về lập trình và phân tích ứng dụng.
- Trao quyền cho tất cả các bên liên quan với các loại thiết bị phù hợp để họ có thể biết những gì đang xảy ra từ xa thông qua ứng dụng IoT.
 
Kho tự động
 

Trải nghiệm cải thiện hiệu quả hoạt động với kho thông minh


Đã đến lúc các tổ chức bắt đầu sử dụng tự động hóa thông qua việc triển khai thành công kho thông minh. Nếu khoản đầu tư ban đầu cho kho thông minh đầy đủ có vẻ quá cao và vượt quá ngân sách, hãy thử triển khai phần công nghệ nhỏ và sau đó tiến lên một cách vững chắc để có một cuộc cách mạng hoàn chỉnh.

Intech là nhà cung cấp giải pháp kho thông minh giúp các tổ chức có bước nhảy vọt trong thế giới công nghệ với các sản phẩm và giải pháp đột phá, sáng tạo. Chúng tôi hiểu các yêu cầu kinh doanh độc đáo của bạn và giúp bạn tiến lên bằng cách bắt đầu với việc triển khai tự động hóa nhỏ.

>>> Đọc thêm bài viết: Cải thiện hiệu quả hoạt động với các giải pháp kho tự động